Aktualita

Informace k provozu základní školy od 3. 5. 2021

2. 5. 2021

Vážení rodiče,

 

srdečně Vás zdravím. Níže naleznete informace k provozu školy od 3. 5. 2021.

Do školy se vrací 2. stupeň rotační formou stejně jako 1. stupeň.

Pravidla pro vzdělávání se dále mění takto:

 1. Jsou nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech) pro žáky, kterým je povolena osobní přítomnost na vzdělávání.
 2. Pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku), je výjimka z nošení ochrany dýchacích cest (bez roušky nebo bez respirátoru).
 3. Frekvence testování je rozdílná pro 1. a 2. stupeň.
 4. V příloze této aktuality níže naleznete Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jsme moc rádi, že se po dlouhé době distanční výuky budou moci vrátit do školy i starší žáci.

1. Organizace výuky ZŠ

 • 1. stupeň a 2. stupeň rotační výuka
  • Sudé týdny od 3. 5. 2021 – 3. , 4. a 7 třída prezenční výuka; 1., 2., 5. a 6. třída distanční výuka
  • Liché týdny od 10. 5. 2021 – 1., 2. ,5. a 6. třída prezenční výuka; 3., 4. a 7.třída distanční výuka
 • 2. stupeň – dobrovolné skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků pro znevýhodněné žáky
 • 1. a 2. stupeň – dobrovolné individuální konzultace
 • v příloze níže naleznete kombinovaný rozvrh platný od 3. 5. 2021 – soubor má několik listů, které je potřeba jednotlivě rozkliknout

2. Příchody do školy

 • Žáky si před budovou školy přebírá pedagog v těchto časech:
 • Liché týdny

7:30 – 2. třída

7:40 – 1. třída

7:50 – 5. třída

7:55 – 6. třída

 • Sudé týdny

7:40 – 3. třída

7:50 – 4. třída

7:55 – 7. třída

3. Školní družina

 • Běžný provoz od 6:00 do 16:30; ranní družina od 6:00 do 7:15; poté musí žáci počkat na to, až si je vyzvedne pedagog společně se třídou.

 

4. Školní jídelna

 • provoz pro žáky prezenční výuky v jídelně školy
 • provoz pro žáky distanční výuky formou výdeje obědů do jídlonosičů
 • v příloze níže naleznete časy výdeje oběda pro distanční výuku (jsou součástí souboru s kombinovaným rozvrhem hodin)

 

5. Testování na covid-19

 • Kdy? Testování bude probíhat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek pro 2. stupeň a 1x týdně vždy v pondělí pro 1. stupeň bezprostředně po příchodu do školy.
 • Kde?
  • V ranní školní družině po příchodu žáků do školní družiny
  • Ve třídách po příchodu žáků do třídy
 •  Jak? Samoodběrem „Lepu“ testy nebo „Singclean“ testy – viz odkaz na instruktážní videa:  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
 • Asistence? U žáků 1.-3. ročníku 1. stupně bude umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem).
  • Pokud bude mít zákonný zástupce zájem tuto asistenci využít, bude mít možnost v prostorách školní družiny v přízemí školy.
  • V tomto případě musíme v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru. Každá asistující osoba má po celou dobu nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření. V případě většího zájmu o testování žáků s asistencí, prosím, počítejte s tím, že budete muset počkat buď na chodbě školy nebo případně venku před budovou školy. Počítejte také s tím, že samotné vyhodnocení testu trvá 15 minut.
 • Kdo? Za jakých podmínek?
  • Testování s negativním výsledkem je podmínkou pro osobní přítomnost při vzdělávání žáka (prezenční výuka).
  • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
  • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. V tomto případě budeme posílat úkoly, případně zajistíme přístup do některých online hodin.
  • Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
  • Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Jak jsme připraveni na testování? Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou zaučeni, jak postupovat, jak dodržovat bezpečnost a všechna hygienická opatření.

  Milí rodiče,

  děkuji Vám za Vaši podporu a trpělivost.

  Přeji si, aby naše škola mohla zůstat otevřená pro všechny naše žáky alespoň v tomto režimu rotační výuky a postupně se dostávala do běžného prezenčního provozu.

  Přeji Vám hezký víkend a těším se na další spolupráci.

   

  Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová

  ředitelka školy

   

   

  Žáků v zš

  Kroužků

  dětí v mš

  let tradice

  Kontakt:

  Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

  M: +420 734 169 201

  E: sekretariat@skolarybitvi.cz