Základní škola a mateřská škola rybitví

Mateřská škola

 

Školka právě pro vaše dítě.

Naše poslání

co má pro nás smysl 

 

Záměrem naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, které se dobře orientují v okolním světě a mají základy pro pokračování v celoživotním vzdělávání podle svých individuálních možností, zájmů a potřeb.

 

Aktuality MŠ

Dokumenty MŠ

naše vybavení

Prostředí, ve kterém se děti mohou všestranně rozvíjet

Historie mateřské školy

Mateřská škola v Rybitví je škola s dlouholetou historií. Byla otevřena 1. 9. 1950 v budově jeslí podniku VCHZ, který převzal nad mateřskou školou patronát. Podle zapsaného počtu dětí byly zřízeny dvě třídy s celodenní péčí a úplným stravováním. V roce 1995 byla mateřské škole přiznána právní subjektivita. V této podobě (s kapacitou 50 dětí) fungovala mateřská škola až do 30. 6. 2013. Nový právní subjekt Základní škola a mateřská škola Rybitví vznikl dne 1. 7. 2013 sloučením Mateřské školy Rybitví, okres Pardubice a Základní školy Rybitví, okres Pardubice. Původní budova mateřské školy se nachází v centru obce Rybitví a je vícepodlažní. Hlavní vchod do objektu sloužil pro 2 třídy mateřské školy, obecní knihovnu a tři nájemní byty. Celé toto pracoviště mateřské školy bylo z důvodu potřeby zlepšení materiálních, provozních a organizačních podmínek školy (jedna školní jídelna namísto dvou, snazší personální zastupitelnost, modernizace vzdělávacího prostředí atd.) na konci října 2021 přestěhováno do nově zrekonstruovaných prostor v budově ZŠ na adrese Školní 143. Tímto krokem došlo ke zrušení jednoho místa vzdělávání (na adrese Školní 126) a všechny třídy i zázemí pro chod MŠ jsou od 1. 11. 2021 umístěny v rámci jednoho objektu ZŠ a MŠ. Zde do té doby fungovala pouze jedna třída MŠ (Rybičky). Tato třída s kapacitou 28 dětí byla v přízemí hlavní budovy ZŠ vybudována po sloučení obou škol jako reakce na potřebu zřizovatele na zvýšení celkové kapacity mateřské školy v obci.

Současnost

Prostory třídy Rybičky jsou odděleny od provozu ZŠ samostatným vchodem ze školní chodby  v přízemí. Děti mají k dispozici šatnu, hygienické zařízení s toaletami i sprchou a velkou slunnou místnost, která slouží zároveň jako třída, herna i ložnice (lehátka se denně rozkládají). Pro své aktivity mohou děti i pedagogové využívat také ostatní místnosti základní školy např. tělocvičnu, počítačovou učebnu s interaktivní tabulí a školní zahradu. Tyto prostory budou nově k dispozici i ostatním dětem a pedagogům MŠ. Na oběd děti dochází do školní jídelny. Pedagogickým pracovníkům je v přízemí k dispozici kabinet na uložení pomůcek, který bude nově sloužit i jako společná šatna pro pedagogy a úklid MŠ a zároveň jako samostatná sborovna pro MŠ (místo pro tiskárnu, počítač, porady úseku). Do třídy Rybičky jsou zpravidla umísťovány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, což jim umožňuje předem bezprostředně poznat školní prostředí a zaměstnance ZŠ (učitelé, asistenti, vychovatelé, provozní personál). Tím se jim usnadňuje následný přechod do 1. ročníku ZŠ. Využíváme také výhody úzké spolupráce mezi dětmi, žáky i zaměstnanci obou škol při pořádání společných aktivit a projektů.
Nově vybudované třídy Berušky a Sluníčka s kapacitou 50 dětí vznikly ve volných prostorách v 1. patře (nad školní jídelnou). Tyto třídy primárně slouží pro děti od 2 do 5 let, proto i stravování probíhá přímo ve třídách (bez přesunu dětí do školní jídelny). Strava je převážena ze školní kuchyně v přízemí nákladním výtahem přímo do nové kuchyňky (přípravny jídla) v 1. patře. Obě třídy jsou dostatečně prostorné a vzdušné, opticky rozdělené na část pracovní (třídu) a hernu, kde budou denně rozkládána lehátka pro odpočinek. Šatny a sociální zařízení pro děti jsou vybaveny moderně a funkčně, obsahují sprchové kouty, pěnové dávkovače mýdla, na třídě Berušky jsou k dispozici dva pisoáry. V tomto patře je umístěna také kancelář pro zástupkyni ředitelky školy, úklidová místnost a WC pro zaměstnance. V přízemí hlavní budovy jsou mateřské škole k dispozici dva sklady (kabinety), šatna pro zaměstnance s pracovním místem pro učitelky
(sborovnou) a velký vstupní vestibul se samostatným vchodem do MŠ ze zadní strany budovy školní jídelny a s průchodem do hlavního bloku ZŠ. Před vchodem do MŠ je vyhrazen prostor pro vybudování nové školní zahrady pro třídy Berušky a Sluníčka. Stravování pro všechny děti i zaměstnance zajišťuje školní jídelna v přízemí, v suterénu školy funguje prádelna a sušárna, sklady prádla.

aktuálně

 

Třídy a kontakty

 • třída pro děti od 2 do 5 let
 • adresa: Školní 143, Rybitví
 • M: +420 734 169 202
 • provozní doba 7:00 – 15:30 (v době 6:15 až 7:00  a 15:30 až 16:15 jsou děti vzdělávány ve třídě Berušky)

O třídě Sluníčka | Změny

 • třída pro děti od 3 let do 5 let
 • adresa: Školní 143, Rybitví
 • M: +420 734 169 203
 • provozní doba 6:15 – 16:15

O třídě Berušky | Změny

 • třída pro děti s povinným předškolním vzděláváním
 • adresa: Školní 143, Rybitví
 • M: +420 734 169 204
 • provozní doba 6:15 – 16:15

O třídě Rybičky | Změny

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa:

Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 734 169 200

E: mszastupce@skolarybitvi.cz 

Provozní doba:

Třída Sluníčka      6:15 hodin až 16:15 hodin

Třída Berušky       6:15 hodin až 16:15 hodin 

Třída Rybičky        7:00 hodin až 15:30 hodin