Základní škola a mateřská škola rybitví

Mateřská škola

 

Školka právě pro vaše dítě.

Naše poslání

co má pro nás smysl 

 

Záměrem naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, které se dobře orientují v okolním světě a mají základy pro pokračování v celoživotním vzdělávání podle svých individuálních možností, zájmů a potřeb.

 

Aktuality MŠ

Dokumenty MŠ

naše vybavení

Prostředí, ve kterém se děti mohou všestranně rozvíjet

Historie mateřské školy

Mateřská škola v Rybitví je škola s dlouholetou historií. Byla otevřena 1. 9. 1950 v budově jeslí podniku VCHZ, který převzal nad mateřskou školou patronát. Podle zapsaného počtu dětí byly zřízeny dvě třídy s celodenní péčí a úplným stravováním. V roce 1995 byla mateřské škole přiznána právní subjektivita. V této podobě (s kapacitou 50 dětí) fungovala mateřská škola až do 30. 6. 2013. Nový právní subjekt Základní škola a mateřská škola Rybitví vznikl dne 1. 7. 2013 sloučením Mateřské školy Rybitví, okres Pardubice a Základní školy Rybitví, okres Pardubice.

Současnost

Předškolní vzdělávání je školou poskytováno na dvou místech. Hlavní budova mateřské školy se nachází v centru Rybitví ve Školní ulici č. p. 126. Je vícepodlažní a slouží zároveň potřebám obce (je zde umístěna obecní knihovna a nájemní byty). V přízemí je kuchyň MŠ, v prvním patře pak dvě samostatné třídy, každá pro 25 dětí, s příslušenstvím. Výhodou jsou stálé ložnice, dílničky pro tvořivé činnosti dětí a společná herna (tělocvična) se zázemím pro maňáskové divadlo. Pro převoz jídla z kuchyně do prvního patra slouží nákladní výtah. K budově přiléhá prostorná zahrada s pískovišti a domkem pro zahradní hračky. Třetí třída byla vybudována po sloučení MŠ a ZŠ v budově základní školy a od 2. 9. 2013 funguje jako další místo poskytování předškolního vzdělávání až pro 28 dětí. Tímto byla celková kapacita MŠ od školního roku 2013/2014 navýšena na 78 dětí. Prostory pro předškolní vzdělávání jsou od ZŠ odděleny samostatným vchodem. Děti mají k dispozici velkou slunnou místnost, která slouží zároveň jako třída, herna i ložnice (lehátka se denně rozkládají) s příslušenstvím. Stravování dětí zajišťuje kuchyň základní školy. Pro pohybové činnosti mohou děti využívat tělocvičnu základní školy, při pobytu venku také školní zahradu. K dispozici je dětem i učebna výtvarné výchovy nebo multimediální třída s interaktivní tabulí. Veškeré prostory mateřské školy v obou budovách jsou vybaveny nábytkem a pomůckami vyhovujícími specifickým potřebám předškolních dětí, průběžně jsou obnovovány a modernizovány.

aktuálně

 

Třídy a kontakty

 • třída pro děti od 2 do 5 let
 • pracoviště Školní 126, Rybitví
 • M: +420 734 169 202
 • provozní doba 6:15 – 16:15

O třídě Sluníčka | Změny

 • třída pro děti od 4 let a pro děti s povinným předškolním vzděláváním
 • pracoviště Školní 126, Rybitví
 • M: +420 734 169 203
 • provozní doba 7:00 – 15:30 (v době 6:15 až 7:00  a 15:30 až 16:15 jsou děti vzdělávány ve třídě Sluníčka)

O třídě Berušky | Změny

 • třída pro děti s povinným předškolním vzděláváním
 • ve třídě pracuje asistentka pedagoga
 • pracoviště Školní 143, Rybitví
 • M: +420 734 169 204
 • provozní doba 6:15 – 16:15

O třídě Rybičky | Změny

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa:

Školní 126, 533 54 Rybitví

Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 734 169 200

E: mszastupce@skolarybitvi.cz 

Provozní doba:

Třída Sluníčka      6:15 hodin až 16:15 hodin

Třída Berušky      7:00 hodin až 15:30 hodin

Třída Rybičky       6:15 hodin až 16:15 hodin