Základní škola a mateřská škola rybitví

Kroužky a kurzy

 

Jdeme cestou podpory individuálního nadání každého z našich žáků.

Naše poslání

Nabídka zájmových aktivit doplňuje vzdělávání v rámci povinné školní docházky a navazuje na podporu individuálního nadání každého dítěte a žáka. Zájmové aktivity vedou pedagogové školy i externí organizace a díky tomu nabídka zájmových aktivit může být ucelená a zaměřená na různé oblasti aktivit: sportovní, umělecké, rukodělné a přírodovědné. Děkujeme za spolupráci Domu dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny a Vědě nás baví o.p.s..

Registrace

Jak se zapsat do kroužku

Aktuální informace naleznete vždy na začátku školního roku. V průběhu školního roku se obracejte na třídního učitele nebo zástupkyni ředitelky školy.

Telefon

+420  777 260 821

email

zszastupce@skolarybitvi.cz

01.

Vyberte si z nabídky níže.

02.

Ověřte možnost zařazení u třídního učitele nebo zástupkyně ředitelky školy.

03.

Vyplněnou přihlášku, kterou od nich získáte, jim odevzdejte zpět; nebo se u některých externích organizací přihlaste přes uvedenou webovou stránku.

d

Seznam kroužků

Kroužky organizované externě 

Věda nás baví

V kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis). Přihlásit se je možné na webové stránce vedanasbavi.cz

Pro 1. – 5. ročník.

Kids výtvarka

V kroužku výtvarky budou děti tvořit různými výtvarnými technikami. Přihlásit se je možné na webové stránce DDM Alfa.

 Pro 1. – 4. ročník. 

Florbal

Děti se naučí základům hry, pravidlům fair-play, rozvoji všestranných pohybových dovedností a týmové
spolupráci.

Pro 1. – 9. ročník.

Keramika

Během výuk si děti osvojí základní znalosti o hlíně, sušení a konečné fázi barvení (engobami, barvítky či glazováním). Naučí se techniku modelování z plátu, z válečků a techniku vymačkávání z hroudy. Děti mají možnost vyrábět podle předem připraveného vzoru, nebo zapojit vlastní fantazii a kreativitu. Přihlásit se je možné na webové stránce DDM Alfa.

 Pro 1. – 4. ročník. 

Šachy

Cílem kroužku je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Přihlásit se je možné na webové stránce DDM Alfa.

Pro 1. – 9. ročník.

Kroužky vedené pedagogy školy

Pohybové aktivity

Pohybové a sportovní aktivity.

Pro 2. – 6. ročník.

Příprava na přijímačky z českého jazyka

Pro 9. ročník.

Flétna

Výuka správné práce s dechem.

Pro 1. – 5. ročník

Příprava na přijímačky z matematiky

Pro 9. ročník.

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 777 260 821

E: zszastupce@skolarybitvi.cz