Základní škola a mateřská škola rybitví

Kroužky a kurzy

 

Jdeme cestou podpory individuálního nadání každého z našich žáků.

Naše poslání

 

Nabídka zájmových aktivit doplňuje vzdělávání v rámci povinné školní docházky a navazuje na podporu individuálního nadání každého dítěte a žáka. Zájmové aktivity vedou pedagogové školy i externí organizace a díky tomu nabídka zájmových aktivit může být ucelená a zaměřená na různé oblasti aktivit: sportovní, umělecké, rukodělné a přírodovědné. Děkujeme za spolupráci společnosti Synthesia, Střední průmyslové škole chemické, Hudební škole Roland, Atletice bez bariér.

Registrace

Jak se zapsat do kroužku

Aktuální informace vždy naleznete na začátku školního roku. V průběhu školního roku se obracejte na třídního učitele nebo vedoucí školní družiny.

Telefon

+420 608 940 860

email

hlavackova@skolarybitvi.cz

01.

Vyberte si z nabídky níže.

02.

Ověřte možnost zařazení u třídního učitele nebo vedoucí školní družiny.

03.

Stáhněte si, vyplňte a odevzdejte přihlášku třídnímu učiteli nebo vedoucí školní družiny.

d

Seznam kroužků

Kroužky vedené externími organizacemi

Chemický kroužek

Ve spolupráci se Synthesia a.s. a Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice.

Pro 5. – 7. ročník.

Florbal

Žáci se naučí základům hry, pravidla fair-play, rozvoj všestranných pohybových dovedností a týmovou
spolupráci.

Pro 1. – 8. ročník.

ROLAND hudební škola

Výuka v oborech hra na kytaru a klávesy určená nejen pro děti a žáky, ale i pro pedagogy školy. Výuka probíhá v prostorách školy.

Šachy

Osvojení pravidel a strategie šachu.

Pro 1. – 8. ročník.

Kroužky vedené pedagogy školy

Anglický jazyk

Žáci si zdokonalují a prohlubují znalosti a dovednosti v anglickém jazyce a učí se základy anglické konverzace. To vše zábavnou formou prostřednictvím her, pohybových, hudebních a výtvarných činností.

Pro 2. – 8. ročník.

Orientační běh

Sport založený na orientaci v terénu s mapou.

Pro 2. – 8. ročník.

HUDRA (hudebně–dramatický kroužek)

Propojení hudby, zpěvu, rytmu i pohybu s jednoduchými divadelními prvky a metodami dramatické výchovy.

Pro 1. – 3. ročník.

Flétna

Výuka správné práce s dechem.

Pro 1. – 3. ročník

Atletika bez bariér

Pohybové a sportovní aktivity pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro 1. – 8. ročník.

Dovedné ruce

Žáci tvoří jednoduché výrobky z tradičních i netradičních materiálů. Rozvíjí svou fantazii a kreativitu při nejrůznějších rukodělných pracích.

Pro 1. – 3. ročník.

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 608 940 860

E: hlavackova@skolarybitvi.cz