Základní škola a mateřská škola rybitví

Kroužky a kurzy

 

Jdeme cestou podpory individuálního nadání každého z našich žáků.

Naše poslání

 

Nabídka zájmových aktivit doplňuje vzdělávání v rámci povinné školní docházky a navazuje na podporu individuálního nadání každého dítěte a žáka. Zájmové aktivity vedou pedagogové školy i externí organizace a díky tomu nabídka zájmových aktivit může být ucelená a zaměřená na různé oblasti aktivit: sportovní, umělecké, rukodělné a přírodovědné. Děkujeme za spolupráci společnosti Synthesia, Střední průmyslové škole chemické, Hudební škole Roland, Atletice bez bariér.

Registrace

Jak se zapsat do kroužku

Aktuální informace vždy naleznete na začátku školního roku. V průběhu školního roku se obracejte na třídního učitele nebo vedoucí školní družiny.

Telefon

+420 608 940 860

email

hlavackova@skolarybitvi.cz

01.

Vyberte si z nabídky níže.

02.

Ověřte možnost zařazení u třídního učitele nebo vedoucí školní družiny.

03.

Stáhněte si, vyplňte a odevzdejte přihlášku třídnímu učiteli nebo vedoucí školní družiny.

V současné době je z důvodu epidemiologické situace činnost kroužků pozastavena.

d

Seznam kroužků

Kroužky vedené externími organizacemi

Chemický kroužek

Ve spolupráci se Synthesia a.s. a Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice.

Pro 2. stupeň.

Florbal

Žáci se naučí základům hry, pravidla fair-play, rozvoj všestranných pohybových dovedností a týmovou
spolupráci.

Pro 1. – 5. ročník.

ROLAND hudební škola

Výuka v oborech hra na kytaru a klávesy určená nejen pro děti a žáky, ale i pro pedagogy školy. Výuka probíhá v prostorách školy.

Amavet

Popis.

Kroužky vedené pedagogy školy

Angličtina

Žáci zdokonalují znalosti a dovednosti v anglickém jazyce a učí se základy anglické konverzace. To vše zábavnou formou a nejrůznějšími hrami.

Pro 1. – 3. a 3. – 5. ročník.

Sportuj ve škole

Hravá a zábavná sportovní cvičení, která rozvíjejí všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu, ani výkonnosti – nejdůležitější je chtít se bavit pohybem se spolužáky a kamarády.

Pro 1. – 5. ročník.

Roztleskávačky

Žáci a žákyně se věnují tanci, základům gymnastiky, tanečním skokům a výkopům, pokřikům a stavění lidských pyramid. Kroužek je vhodný pro chlapce i děvčata.

Pro 2. – 5. ročník.

Taneční kroužek

Taneční aktivity a choreografie určené pro mladší žákyně a žáky. Odměnou jsou vystoupení na veřejných akcích školy i jiných subjektů.

Pro 1. – 3. ročník

Atletika bez bariér

Pohybové a sportovní aktivity pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ruční práce

Žáci tvoří a vyrábějí z tradičních i netradičních materiálů. Rozvíjí svou fantazii a kreativitu při nejrůznějších rukodělných pracích.

Pro 1. – 5. ročník.

Deskové hry

Relaxační kroužek zaměřený na rozvoj kognitivních schopností hravou formou.

Pro 1. – 3. ročník.

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 608 940 860

E: hlavackova@skolarybitvi.cz