napište nám

Kontaktní informace

sídlo školy

Základní škola a mateřská škola Rybitví
Školní 143
533 54 Rybitví

ičo

60158701 

DATOVÁ SCHRÁNKA

s2jpdzk

Telefon & Email

M: +420 734 169 201

E: sekretariat@skolarybitvi.cz

Důležitá telefonní čísla:

Sekretariát školy                          +420 734 169 201

Ředitelka školy                             +420 734 898 650

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ     +420 777 260 821

Zástupkyně ředitelky pro MŠ    +420 734 169 200

Vedoucí školní družiny               +420 608 940 860

 

Třída MŠ Sluníčka                         +420 734 169 202

Třída MŠ Berušky                          +420 734 169 203

Třída MŠ Rybičky                           +420 734 169 204

 

Vedoucí školní jídelny                  +420 603 170 877

Jídelna MŠ                                      +420 734 169 206

Jídelna ZŠ                                       +420 734 169 205

Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová

ředitelka školy

E: reditel@skolarybitvi.cz

M: +420 734 898 650

 

Irena Vlková

sekretariát školy

E: sekretariat@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 201

 

Ing. Veronika Drexlerová

zástupkyně ředitelky školy pro ZŠ,

E: zszastupce@skolarybitvi.cz 

M: +420 777 260 821

 

Mgr. Eva Bláhová, třídní učitelka 1. ročník

E: blahova@skolarybitvi.cz

Mgr. Kateřina Horáková, třídní učitelka 2. ročník

E: horakova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Milada Surá, třídní učitelka 3. ročník

E: sura@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Jaromíra Hovorková, třídní učitelka 4. ročník

E: hovorkova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Martina Korelová, třídní učitelka 5. ročník

E: korelova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Alena Morávková, třídní učitelka 6. ročník

E: moravkova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Aneta Nekovaříková, třídní učitelka 7. ročník

E: nekovarikova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Lenka Rybáriková, třídní učitelka 8. ročník

E: rybarikova@skolarybitvi.cz

 

Bc. Tomáš Kotlant, učitel matematiky

E: kotlant@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Andrea Stejskalová, učitelka 2. stupně ZŠ

E: stejskalova@skolarybitvi.cz

Daria Hlaváčková, vedoucí vychovatelka,

koordinátorka školních a mimoškolních akcí

E: hlavackova@skolarybitvi.cz

 

Zuzana Doubková, vychovatelka, asistentka pedagoga 

E: doubkovaz@skolarybitvi.cz 

 

Iva Perná, asistentka pedagoga

E: perna@skolarybitvi.cz

 

Ing. Jana Terčová, vychovatelka, asistentka pedagoga

E: tercova@skolarybitvi.cz

 

Jitka Ďurovcová, DiS., asistentka pedagoga

E: durovcova@skolarybitvi.cz

Dominika Antolová, asistentka pedagoga

E: antolova@skolarybitvi.cz

Lucie Nermuťová, asistentka

E: info@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 207

Mgr. Eva Pipková

zástupkyně ředitelky pro MŠ,

učitelka třídy „Berušky“

E: mszastupce@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 200 

M: +420 734 169 203 (MŠ)

 

Petra Štěpánková, DiS., učitelka třídy „Berušky“

E: stepankova@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 203

 

Alena Čiperová, učitelka třídy „Sluníčka“,

koordinátorka školních a mimoškolních akcí

E: ciperova@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 202

 

Eva Tauchmanová, učitelka třída „Sluníčka“

E: tauchmanova@skolarybitvi.cz

 

Bohuslava Zezulová, DiS., učitelka třídy „Rybičky“

E: zezulova@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 204

 

Mgr. Lenka Stejskalová, učitelka třídy „Rybičky“

E: stejskalova@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 204

 

Hana Křídlová, učitelka MŠ, asistentka pedagoga, školní asistentka

E: kridlova@skolarybitvi.cz

 

Olga Kubátová, vedoucí školní jídelny

E: jidelna@skolarybitvi.cz 

M: +420 603 170 877

 

Tomáš Chudomský, technický pracovník

Zuzana Piklová, kuchařka ZŠ

Blanka Plžíková, kuchařka MŠ

Gabriela Melín, uklízečka, provozářka ZŠ

Dagmar Macková, uklízečka ZŠ

Jana Vítová, uklízečka ZŠ

Kateřina Šťastná, uklízečka ZŠ

Jana Palasmanová, uklízečka MŠ

Simona Vimrová, uklízečka MŠ