napište nám

Kontaktní informace

sídlo školy

Základní škola a mateřská škola Rybitví
Školní 143
533 54 Rybitví

ičo

60158701 

DATOVÁ SCHRÁNKA

s2jpdzk

Telefon & Email

M: +420 734 169 201

E: sekretariat@skolarybitvi.cz

Důležitá telefonní čísla:

Sekretariát školy                          +420 734 169 201

Ředitelka školy                             +420 734 169 200

Vedoucí školní družiny               +420 608 940 860

                                                          +420 725 126 462

 

Třída MŠ Sluníčka                         +420 734 169 202

Třída MŠ Berušky                          +420 734 169 203

Třída MŠ Rybičky                           +420 734 169 204

 

Vedoucí školní jídelny                  +420 603 170 877

Jídelna MŠ                                      +420 734 169 206

Jídelna ZŠ                                       +420 734 169 205

Mgr. Eva Pipková

ředitelka školy

učitelka třídy „Berušky“

E: reditel@skolarybitvi.cz (záležitosti týkající se ZŠ)

E: mszastupce@skolarybitvi.cz (záležitosti týkající se MŠ)

M: +420 734 169 200

M: +420 734 169 203 (MŠ)

 

Ing. Veronika Drexlerová

zástupkyně ředitelky školy

E: zszastupce@skolarybitvi.cz

 

Irena Vlková

sekretariát školy

E: sekretariat@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 201

 

Mgr. Eva Bláhová, třídní učitelka 1. ročník

E: blahova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Kateřina Horáková, třídní učitelka 2. ročník

E: horakova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Vít Spejchlík, třídní učitel 3. ročník

E: spejchlik@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Jaromíra Hovorková, třídní učitelka 4. ročník

E: hovorkova@skolarybitvi.cz

 

Ing. Martin Kocour, třídní učitel 5. ročník,

E: kocour@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Alena Morávková, třídní učitelka 6. ročník

E: moravkova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Aneta Nekovaříková, třídní učitelka 7. ročník

E: nekovarikova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Lenka Rybáriková, třídní učitelka 8. ročník

E: rybarikova@skolarybitvi.cz

 

Veronika Řeháková, učitelka

E: rehakova@skolarybitvi.cz

 

PhDr. Helena Jaklová, Ph.D. , učitelka

 

Mgr. Tereza Chomínová, učitelka, speciální pedagog

 

Mgr. Hana Klemová, učitelka, výchovná poradkyně

 

Daria Hlaváčková, vedoucí vychovatelka,

koordinátorka školních a mimoškolních akcí

E: hlavackova@skolarybitvi.cz

 

Iva Perná, asistentka pedagoga

E: perna@skolarybitvi.cz

 

Ing. Jana Terčová, vychovatelka, asistentka pedagoga

E: tercova@skolarybitvi.cz

 

Jitka Ďurovcová, DiS., asistentka pedagoga

E: durovcova@skolarybitvi.cz

 

Iva Šponarová, asistentka pedagoga,

E: sponarova@skolarybitvi.cz

 

Kateřina Hápová, asistentka pedagoga,

E: hapova@skolarybitvi.cz

 

Miloslava Šimůnková, asistentka pedagoga,

E: simunkova@skolarybitvi.cz

 

Bc. Pavlína Bednářová, vychovatelka a školní asistentka,

E: bednarova@skolarybitvi.cz

 

RNDr. Kamila Koupilová, Ph.D., asistentka pedagoga

E: koupilova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Petra Ježková, vychovatelka, školní metodička prevence

E: jezkova@skolarybitvi.cz

Petra Štěpánková, DiS., učitelka třídy „Berušky“

E: stepankova@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 203

 

Bc. Lucie Staňková , učitelka třídy „Berušky“

E: stankova@skolarybitvi.cz

 

Alena Čiperová, učitelka třídy „Sluníčka“,

koordinátorka školních a mimoškolních akcí

E: ciperova@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 202

 

Eva Tauchmanová, učitelka třída „Sluníčka“

E: tauchmanova@skolarybitvi.cz

 

Bohuslava Zezulová, DiS., učitelka třídy „Rybičky“

E: zezulova@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 204

 

Kristýna Křížová, učitelka třídy „Rybičky“

E: krizova@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 204

 

Hana Křídlová, učitelka MŠ, asistentka pedagoga, školní asistentka

E: kridlova@skolarybitvi.cz

Olga Kubátová, vedoucí školní jídelny

E: jidelna@skolarybitvi.cz 

M: +420 603 170 877

 

Tomáš Chudomský, technický pracovník

M: +420 734 169 206

Zuzana Piklová, kuchařka ZŠ

Kateřina Růžičková, kuchařka

Blanka Plžíková, kuchařka MŠ

Gabriela Melín, uklízečka, provozářka ZŠ

Dagmar Macková, uklízečka ZŠ

Jana Vítová, uklízečka ZŠ

Danuše Volková, uklízečka ZŠ

Kateřina Šťastná, uklízečka ZŠ

Natálie Macků, uklízečka MŠ

Simona Vimrová, uklízečka MŠ