Základní škola a mateřská škola rybitví

Školní družina

 

Sport, hry, příroda, ekologie, tradice i výtvarné činnosti.

Důležité informace
Naše poslání

co má pro nás smysl 

Naším cílem je spokojenost dětí ve školní družině, přejeme si, aby se do družiny těšily. Motivujeme je k aktivnímu trávení volného času, ale také víme, jak je pro děti důležitý čas na relaxaci a odpočinek. Proto jsou všechny aktivity založeny na dobrovolnosti.

Žáci mohou v průběhu pobytu ve školní družině navštěvovat kroužky, které škola nabízí.

Jsme družina zaměřená především na ekologii a to se promítá do většiny našich činností. Také připomínáme a oživujeme české tradice.

Za příznivého počasí směřujeme všechny aktivity na co nejčastější pobyt venku. Na školní zahradě pracujeme, hrajeme si, poznáváme přírodu, sportujeme.

Ve všech odděleních pravidelně pracujeme v komunitním kruhu, vyprávíme si, čteme a malujeme. Při výtvarných činnostech používáme převážně přírodní materiály.

K dětem přistupujeme s ohledem na individualitu každého z nich, vedeme je k tomu, aby byly schopny respektovat druhé, a zároveň se snažíme, aby i ony byly respektovány.

Činnostmi ve školní družině rozvíjíme klíčové kompetence dětí.

Dokumenty družina

Důležité informace

naše vybavení

Prostředí, ve kterém se žáci mohou všestranně rozvíjet

Školní družina je součástí Základní školy a mateřské školy Rybitví, její veškeré činnosti a aktivity se řídí stejnými principy.

Družina má tři oddělení vedená vychovatelkami Dariou Hlaváčkovou, Kateřinou Janošovou a Ing. Janou Terčovou.

První oddělení družiny využívá pro své činnosti samostatnou učebnu v přízemí školy, vybavenou počítačem a tablety. Další dvě oddělení družiny jsou v kmenových třídách, kde děti mohou využít  interaktivní tabule. 

Děti mají dále k dispozici počítačovou učebnu, tělocvičnu a školní zahradu. Používají moderní pomůcky, tablety, počítače, hry s výukovou tematikou a stavebnice.

 

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 608 940 860

E: hlavackova@skolarybitvi.cz

Provozní doba: po – pá : 6:00 7:40 a 11:45 16:30