Základní škola a mateřská škola rybitví

Základní škola

 

Jdeme cestou podpory individuálního nadání každého z našich žáků.

Naše poslání

co má pro nás smysl 

Základní škola jde cestou rozvoje individuálního nadání, například formou dělení tříd na malé skupiny žáků v předmětech angličtiny.

Za běžné situace nabízí širokou škálu zájmových aktivit a zaměření na přírodní vědy a výpočetní techniku.

 

Aktuality ZŠ

Školská rada

naše vybavení

Prostředí, ve kterém se žáci mohou všestranně rozvíjet

Základní škola vzdělává přes 200 žáků a je školou s nově otevřeným vzděláváním v 9. ročníku 2. stupně, tedy 1. až 9. ročníkem, školní družinou a školní jídelnou.

Budova základní školy se nachází v klidné části obce Rybitví, v blízkosti lesa. Areál školy tvoří hlavní budova, budova školní jídelny, budova tělocvičny a udržovaná zahrada. Všechny tři budovy jsou vzájemně propojeny.

Škola je dostatečně i účelně vybavena učebnicemi i učebními pomůckami. Při výuce je využívána interaktivní tabule nebo dataprojektor v každé ze tříd a výukový SW zaměřený na nejrůznější oblasti. Pro další studium žáků i pedagogů je ve škole k dispozici školní knihovna.

Škola disponuje počítačovou učebnou, kterou postupně dovybavujeme novými počítači.

Škola má světlé a esteticky upravené prostory, na jejichž designu se podílí interiérová architektka Ing. Arch. Zuzana Sabadošová a na výzdobě také žáci školy. Ve škole je dodržován pitný režim žáků, jak v době vyučování, tak ve školní družině.

Pro relaxaci v době přestávek žáci využívají prostory školy a odpočinkové koutky na chodbách. 

aktuálně

 

Třídy a rozvrhy

1. až 5. ročník je tvořen plně organizovanými třídami v průměrném počtu 20 žáků. Od 1. ročníku dělíme hodiny, abychom podpořili individuální nadání žáků. Anglický jazyk vyučujeme již od 1. ročníku. V 1. a 2. ročníku probíhá výuka plavání. Všechny třídy pravidelně jezdí na školy v přírodě. Žáci si mohou vybrat ze široké nabídky kroužků.

Rozvrhy 1.– 5. ročník 

Výuka na 2. stupni ZŠ byla zahájena otevřením 6. ročníku v září 2019 a každý rok přibývá další ročník – záměrem je kompletní 2. stupeň od září 2022. Výuka je směřována prakticky s ohledem na blížící se volbu střední školy a cílem je maximální podpora vhodného výběru uplatnění v dalším profesním životě. Formou exkurzí, zájmových činností a soutěží úspěšně spolupracujeme se Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice, Střední průmyslovou školou stavební Pardubice a Pardubickým krajem jako jejich zřizovatelem.

Rozvrhy 6. 9. ročník

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 734 169 201

E: zszastupce@skolarybitvi.cz