Aktualita

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/22

18. 3. 2021

Vážení rodiče, na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2021/22 Vám sdělujeme tyto informace.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou od 19. dubna 2021 do 23. dubna 2021 (v tuto dobu budeme přijímat žádosti o přijetí k povinné školní docházce pouze prostřednictvím datové schránky, emailem nebo poštou – podrobnosti viz níže). Osobní předání bude možné ve středu 21. dubna v době od 14:00 hod. do 17:00 hod. ve sborovně školy na adrese Školní 143, Rybitví.

Zápis se bude konat bez přítomnosti dítěte ve škole. Dle doporučení ministerstva upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Desatero pro rodiče je online ke stažení zde na webových stránkách školy http://www.skolarybitvi.cz/ (viz příloha této aktuality níže) a Facebooku školy. Žádost je nutné doplnit:

  • prostou kopií rodného listu dítěte,
  • u dětí bydlících mimo Rybitví potvrzením o trvalém bydlišti.                                                                                                                                         

ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Odklad začátku povinné školní docházky probíhá v době zápisu k povinné školní docházce od 19. dubna 2021 do 23. dubna 2021. V tuto dobu budeme přijímat žádosti o odklad povinné školní docházky.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky, která je online ke stažení zde na webových stránkách školy http://www.skolarybitvi.cz/ (viz příloha této aktuality níže) a na Facebooku školy, je třeba doložit:

  • prostou kopii rodného listu dítěte,
  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP),
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy na adresu s2jpdzk,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!!!) na adresu  reditel@skolarybitvi.cz,
  3. poštou – doporučeným dopisem na adresu Základní škola a mateřská škola Rybitví, Zápis do 1. třídy,  Školní 143, 533 54,
  4. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem sjednat schůzku tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy e-mailem: reditel@skolarybitvi.cz nebo na telefonním čísle 734 898 650.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Každá žádost dostane přidělené registrační číslo (spojíme se s Vámi dle uvedeného kontaktu na přihlášce) a pod tímto číslem bude zveřejněno přijetí na http://www.skolarybitvi.cz/ v sekci aktuality a na budově školy. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Přepokládaný termín zveřejnění je v termínu od 3. do 7. května 2021.

Děkujeme za Váš zájem o naši školu a těšíme se, až se s Vámi a dětmi osobně potkáme.

Kompletní informace a tiskopisy naleznete v příloze této aktuality níže.

Tým Základní školy a mateřské školy Rybitví

 

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 734 169 201

E: sekretariat@skolarybitvi.cz