Rozvíjíme jazykové nadání

Cílem projektu je vytvořit nadstavbovou výuku pro žáky s nadáním a zájmem o jazyk a jazykovou komunikaci tak, aby došlo k rozvoji jejich komunikačních kompetencí v anglickém, německém i českém jazyce.

V rétorice budou žáci vedeni k rétorickým dovednostem zejména v oblasti práce s hlasem, formou oblíbených referátů, prezentací včetně powerpointových a formou diskuzí. Výuka bude doplněna didaktickými pomůckami.

Výuka anglického jazyka bude zkvalitněna zajištěním rodilého mluvčího, který podpoří zejména praktické používání anglického jazyka u žáků s nadáním. Budou využity nově pořízené slovníky, cizojazyčné knihy, nástěnné obrazy a didaktické pomůcky.

V německém jazyce se bude talentovaným žákům věnovat učitel – specialista na německý jazyk, který bude aktivně používat nově pořízené didaktické pomůcky, cizojazyčné knihy, slovníky a nástěnné obrazy.

Realizace projektu probíhá od září 2021 do června 2022.

Projekt je realizován za finanční podpory EU a Pardubického kraje.

Projekt je zařazen do programu „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502“

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 734 169 201

E: sekretariat@skolarybitvi.cz