ODHLÁŠENÍ OBĚDA

Přihlášení ke školnímu stravování je automatické po odevzdání přihlášky ke stravování. Odhlášky se přijímají nejpozději do 07:00 hodin daného dne ústně, telefonicky na čísle +420 734 169 205 nebo SMS zprávou. V první den nepřítomnosti či nemoci stravovaného lze jídlo
odebrat do zatavovacích obalů za poplatek 6,- Kč.

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 603 170 877

E: jidelna@skolarybitvi.cz