Návštěva centra iQLANDIA

Dne 3. května 2022 se uskutečnila exkurze nadaných žáků do iQLANDIE Liberec (vědecko-zábavní centrum). Akce se zúčastnilo 11 dětí z 1. – 8. ročníku.

V průběhu exkurze jsme navštívili následující expozice: Živly, Geo, Člověk, Smysly, MatematikUm a Vodní svět. Žáci měli možnost pracovat s většinou exponátů. Pro ilustraci některé aktivity uvádíme níže.

V expozici Živly si žáci vyzkoušeli udržet rovnováhu na simulátoru zemětřesení. Zkusili stát pevně nohama na zemi při nárazech větru o síle vichřice. Obalili se obří bublinou. Měli možnost namířit světlo na solární panely a pozorovat energii nimi uvolněnou.

Expozice Geo představuje planetu Zemi. Žáci zažili výcvik astronautů. Modelovali moře a sopky v interaktivním pískovišti. Pozorovali, jaký vliv má na atmosféru skleníkový jev.

V nejrozsáhlejší expozici Člověk se žáci dozvěděli mnoho informací o lidském těle a otestovali své tělo. Zjišťovali kapacitu plic. Zkoušeli převzít funkci srdce a přepumpovat co nejvíce krve. Vyzkoušeli si obdobu laparoskopické operace.

V expozici Smysly žáci otestovali svůj zrak, hmat, čich i sluch. Dívali se na svět kočičíma, psíma nebo koňskýma očima. Testovali prostorové vidění. Po slepu sahali na předměty a určovali, co drží v ruce. Poznávali různé vůně. Zjišťovali, jak na mozek působí různé optické klamy.

Expozice MatematikUm obsahuje soubor didaktických pomůcek a programů, které jsou zaměřené na kritická místa učiva a matematiku v praxi. Žáci všech věkových kategorií si zde našli pomůcky, se kterými pracovali.

V interaktivním vodním korytu expozice Vodní svět žáci nastavovali mlýnky, trubky, trysky a osvojili si princip zdymadla. Kreslili vlastní obrazce na unikátní vodní stěně.

Rovněž jsme zhlédli čtyři doprovodné programy: Ohnivé tornádo (simulace jevu), Symfonie blesků (využití Teslova transformátoru), Pokecej s robotem Thespianem (oživlý humanoidní robot) a Hrající fontána (kombinace hudby, barev a vody).

Mladší žáci měli možnost si odpočinout a hrát zábavné hry v relaxačních prostorách.

 

https://iqlandia.cz/iqlandia

https://iqlandia.cz/program

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 734 169 201

E: sekretariat@skolarybitvi.cz