AKTUALITA

Informace pro rodiče od 3. 1. 2022 - testování

2. 1. 2022

Vážení rodiče,

naleznete zde informace k preventivnímu testování, prosím o důkladné přečtení letáčku pro rodiče, který naleznete v příloze a kde je jasně vysvětlen postup v případě pozitivity testu.• v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,• dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,• nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemocio v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)S pozdravem a přáním všeho nejlepšího v prvních dnech nového roku 2022

Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová

ředitelka školy

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 734 169 200

E: mszastupce@skolarybitvi.cz