Aktualita

Informace k provozu mateřské školy od 3. 5. 2021

2. 5. 2021

Vážení rodiče,

 

srdečně Vás zdravím. Níže naleznete informace k provozu mateřské školy od 3. 5. 2021.

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se v mateřských školách od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v Pardubickém kraji. Provoz MŠ bude probíhat standardním způsobem tzn. bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ.

V naší mateřské škole tedy od pondělí 3. 5. 2021 dojde k následujícím změnám v organizaci vzdělávání:

  • dochází ke zrušení stávajících vzdělávacích skupin, které byly vytvořeny od 12. 4. 2021 – všechny děti se budou vzdělávat na svých kmenových třídách (tak jako před uzavřením MŠ),
  • osobní věci dětí z Rybiček, které docházely na Sluníčka a Berušky, převezeme zpět na Rybičky (budou mít všechny své osobní věci v pondělí v šatně na Rybičkách, nemusíte si pro ně chodit),
  • všechny děti budou v pondělí 3. 5. počítány k celodenní docházce. Pokud dítě nepřijde nebo půjde domů po obědě, oznamte nepřítomnost nejpozději do 7:00 hod. ráno na příslušnou třídu,
  • provoz na jednotlivých třídách bude ve standardním režimu (děti z Berušek budou v okrajových částech dne docházet na Sluníčka),
  • vzhledem k nastávajícímu teplému počasí, dávejte dětem na pobyt venku denně podepsanou lahvičku s pitím (max. 0,5 l).

Nadále platí zvýšená hygienická opatření a zákaz vstupu do MŠ bez ochrany nosu a úst podle platných předpisů. Osoby s příznaky onemocnění, nesmí do školy vstoupit! Pravidla pro připomenutí přikládám níže.

Milí rodiče,

děkuji Vám za Vaši podporu a trpělivost.

Přeji si, aby naše mateřská škola mohla zůstat otevřená pro všechny naše děti bez dalších přerušení.

Přeji Vám hezký víkend a těším se na Vaše děti i na Vás.

 

S pozdravem

Mgr. Eva Pipková

zástupkyně ředitelky školy

 

 

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 734 169 201

E: sekretariat@skolarybitvi.cz