DŮLEŽITÉ INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNA

Základní informace

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb. a vyhláškou MZČR č. 137/2007 Sb., v platném znění.

Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Personální obsazení ZŠ a MŠ: provozář – vedoucí školní jídelny: Olga Kubátová, kuchařka: Zuzana Piklová, Blanka Plžiková, pomocná kuchařka: Dagmar Macková.

Se všemi dotazy a připomínkami týkajícími se školní jídelny a stravování se obracejte na paní Olgu Kubátová každý všední den od 8.00 do 15.00 hodin emailem: jidelna@skolarybitvi.cz nebo telefonicky na čísle +420 603 170 877.

 

Aktuální provoz

Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 10. 2020 č. 1116

Manuál MŠMT provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 ke dni 6. dubna 2021

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Je povolena osobní přítomnost dětí přípravných tříd, žáků 1. stupně v režimu rotační výuky.

PREZENČNÍ VÝUKA:

Ve školní jídelně se od 12. 4. 2021 stravují pouze žáci v prezenční výuce (přípravná tř., žáci 1. stupně), děti IZS a ostatních vybraných profesí a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 • Od 12. 4. do 30. 4. 2021 jsou hromadně přihlášeni ke stravování žáci přípravné třídy, žáci 1. tříd, 2. tříd, 5. tříd
 • Od 19. 4. do 30. 4. 2021 jsou hromadně přihlášeni ke stravování žáci 3. tříd, 4. tříd.
 • Kdo nebude mít o stravování zájem, odhlašuje si obědy sám.
 • Výdej a vstup do jídelny jednotlivých tříd:

Do jídelny vstupuje vždy jen jedna skupina – třída pro výdej oběda.

Další třída čeká na chodbě před jídelnou a vstoupí do jídelny až po usazení posledního žáka ke stolu vydávané třídy.

 • Není povolen samoobslužný výdej podnosů, příborů, nápojů, ubrousků.
 • Z důvodu dodržení pravidel pro provoz školního stravování nejsou možné přídavky.
 • Pro družinové děti je možné na vyžádání vychovatelů doplnit nádoby šťávou.
 • Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5m.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.
 • Udržuje se maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky nebo respirátory FFP2, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Před vstupem do jídelny si strávníci dezinfikují ruce.
 • Do prostor školní jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba.

DISTANČNÍ VÝUKA: 

Žáci a zaměstnanci školy mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 • Žáci 2. stupně (6. 7. třídy) jsou i nadále hromadně přihlášeni k odběru stravy se odhlašují sami.
 • Výdej obědů probíhá dle rozpisu od 12:15 do 13:30 hodin v jídelně do vlastních neskleněných čistých jídlonosičů.
 • Strávníci mají v prostorách školní jídelny zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo chirurgickou rouškou, dodržují vyznačené rozestupy, dezinfikují si ruce.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY: 

 • VŠICHNI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY JSOU I NADÁLE AUTOMATICKY ODHLÁŠENI ZE STRAVOVÁNÍ.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné u vedoucí školní jídelny anebo kuchařky.

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 734 169 201

E: sekretariat@skolarybitvi.cz