Aktualita

Informace k otevření základní školy od 12. 4. 2021

9. 4. 2021

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím a posílám Vám informace k otevření základní školy od 12. 4. 2021.

Všichni se na děti moc těšíme. Velmi nám záleží na tom, aby děti byly zdravé a spokojené, a proto se pečlivě připravujeme na jejich návrat.

S otevřením školy 12. dubna 2021 se budeme muset všichni vypořádat s novými pravidly a s novou organizací výuky. Prosím Vás o trpělivost a spolupráci.

Upozorňuji, že nařízení vlády jsou pro nás závazná.

Prosím, abyste si pozorně přečetli informace, které Vám posílám, pustili si videa s ukázkou testování a seznámili s nimi Vaše děti.

Vzhledem k množství informací jsem zvolila tuto formu: zde v textu aktuality přehledný souhrn, v příloze k aktualitě níže podrobné vysvětlení.

Doporučuji nejdříve si přečíst tento text a poté se zabývat přílohou.

Organizace výuky ZŠ       

1. stupeň – rotační výuka

 • Liché týdny od 12. 4. 2021 – 1., 2. a 5. třída prezenční výuka; 3. a 4. třída distanční výuka
 • Sudé týdny od 19. 4. 2021 – 3. a 4. třída prezenční výuka; 1., 2. a 5. třída distanční výuka                                                                                             

2. stupeň – distanční výuka s umožněním dobrovolných skupinových konzultací v max. počtu 6 žáků pro znevýhodněné žáky   

1. a 2. stupeň – dobrovolné individuální konzultace

V příloze naleznete kombinovaný rozvrh platný od 12. 4. 2021.

Příchody do školy

Žáky si před budovou školy přebírá pedagog v těchto časech:

Liché týdny

 • 7:30 – 2. třída
 • 7:40 – 1. třída
 • 7:50 – 5. třída

Sudé týdny

 • 7:40 – 3. třída
 • 7:50 – 4. třída

Školní družina

Běžný provoz od 6:00 do 16:30; ranní družina od 6:00 do 7:15; poté musí žáci počkat na to, až si je vyzvedne pedagog společně se třídou.

Školní jídelna

 • provoz pro žáky prezenční výuky v jídelně školy
 • provoz pro žáky distanční výuky formou výdeje obědů do jídlonosičů

V příloze naleznete časy výdeje oběda pro distanční výuku.

Testování na covid-19

Kdy? 

Testování bude probíhat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po příchodu do školy.

Kde?

 • V ranní školní družině po příchodu žáků do školní družiny
 • Ve třídách po příchodu žáků do třídy

Jak? 

Samoodběrem „Lepu“ testy nebo „Singclean“ testy – viz odkaz na instruktážní videa:  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Asistence?

U žáků 1.3. ročníku 1. stupně bude umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem).

 • Pokud bude mít zákonný zástupce zájem tuto asistenci využít, bude mít možnost v prostorách školní družiny v přízemí školy.
 • V tomto případě musíme v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru. Každá asistující osoba má po celou dobu nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření. V případě většího zájmu o testování žáků s asistencí, prosím, počítejte s tím, že budete muset počkat buď na chodbě školy nebo případně venku před budovou školy. Počítejte také s tím, že samotné vyhodnocení testu trvá 15 minut.

Kdo? Za jakých podmínek?

 • Testování s negativním výsledkem je podmínkou pro osobní přítomnost při vzdělávání žáka (prezenční výuka).
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. V tomto případě budeme posílat úkoly, případně zajistíme přístup do některých online hodin.
 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Více podrobných informací v příloze: Manuál Covid-19 Testování ve školách Duben 2021, Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid 19, letáky pro rodiče a děti, testovací diagram a kontrolní seznam příznaků.

Jak jsme připraveni na testování?

Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou zaučeni, jak postupovat, jak dodržovat bezpečnost a všechna hygienická opatření. Zároveň plánujeme, že žákům ve třídách budeme promítat instruktážní video, které nám všem pomůže k hladkému a bezpečnému průběhu testování.

Milí rodiče,

děkuji Vám za spolupráci a také za trpělivost při všech změnách, které jsme absolvovali, a které nás ještě čekají.

Velice si vážím Vaší domácí pedagogické práce a podpory.

Přeji Vám pevné zdraví a hodně sil. 😊

 

Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová

ředitelka školy

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 734 169 201

E: sekretariat@skolarybitvi.cz