ZAMĚSTNANCI

Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová

ředitelka školy

reditel@skolarybitvi.cz

+420 734 898 650

 

Mgr. Eva Pipková

zástupkyně ředitelky školy

kancelar.ms@skolarybitvi.cz

+420 734 169 200

 

Irena Vlková

sekretariát školy

sekretariat@skolarybitvi.cz

+420 734 169 201

 

Mgr. Jaromíra Hovorková učitelka 1. ročník hovorkova@skolarybitvi.cz

 

Hana Doležalová učitelka 2. ročník dolezalova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Jarmila Vodičková učitelka 3. a 4. ročník vodickova@skolarybitvi.cz

 

Bc. Kateřina Brynychová učitelka 5. ročník brynychova@skolarbitvi.cz

 

Daria Hlaváčková

Vychovatelka, koordinátorka školních a mimoškolních akcí hlavackova@skolarybitvi.cz

 

Helena Lévaiová asistentka pedagoga levaiova@skolarybitvi.cz

  

Jana Malíková asistentka pedagoga malikova@skolarybitvi.cz

 

Iva Perná asistentka pedagoga perna@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Eva Pipková učitelka třídy „Berušky“

kancelar.ms@skolarybitvi.cz +420 734 169 203

 

Petra Štěpánková, DiS. učitelka třídy „Berušky“

stepankova@skolarybitvi.cz  +420 734 169 203

 

Alena Čiperová učitelka třídy „Sluníčka“,

koordinátorka školních a mimoškolních akcí

ciperova@skolarybitvi.cz  +420 734 169 202

  

Hana Mandutzová, Dis. učitelka třídy „Sluníčka“

mandutzova@skolarybitvi.cz  +420 734 169 202

 

Bohuslava Zezulová, DiS. učitelka třídy „Rybičky“

zezulova@skolarybitvi.cz  +420 734 169 204

 

Bc. Nikola Víznerová učitelka třídy "Rybičky"

viznerova@skolarybitvi.cz +420 734 169 204

 

Olga Kubátová vedoucí školní jídelny

jidelna@skolarybitvi.cz +420 603 170 877, 734 169 205

 

 

Zuzana Piklová kuchařka ZŠ

Valerie Sýkorová kuchařka MŠ

Gabriela Melín uklízečka, provozářka ZŠ

Dagmar Macková uklizečka ZŠ

Jana Vítová uklízečka ZŠ

Jarmila Špačková uklízečka MŠ

Veronika Chvojková uklízečka MŠ