ZAMĚSTNANCI

Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová

ředitelka školy

E: reditel@skolarybitvi.cz

M: +420 734 898 650

 

Mgr. Eva Pipková

zástupkyně ředitelky školy

E: kancelar.ms@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 200

 

Irena Vlková

sekretariát školy

E: sekretariat@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 201

 

Mgr. Vendula Kročilová, učitelka 1. ročník

E: krocilova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Jaromíra Hovorková, učitelka 2. ročník

E: hovorkova@skolarybitvi.cz

 

Hana Doležalová, učitelka 3. ročník

E: dolezalova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Daniela Štaudová, učitelka 4. a 5. ročník

E: staudova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Lenka Rybáriková, učitelka 6. ročník

E: rybarikova@skolarybitvi.cz

 

Daria Hlaváčková vychovatelka, koordinátorka školních a mimoškolních akcí

E: hlavackova@skolarybitvi.cz

 

Bc. Kateřina Brynychová, vychovatelka, asistentka pedagoga 

E: brynychova@skolarybitvi.cz

 

Helena Lévaiová, asistentka pedagoga 

E: levaiova@skolarybitvi.cz

 

Iva Perná, asistentka pedagoga

E: perna@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Eva Pipková, učitelka třídy „Berušky“

E: kancelar.ms@skolarybitvi.cz  M: +420 734 169 203

 

Petra Štěpánková, DiS. učitelka třídy „Berušky“

E: stepankova@skolarybitvi.cz  M: +420 734 169 203

 

Alena Čiperová, učitelka třídy „Sluníčka“, koordinátorka školních a mimoškolních akcí

E: ciperova@skolarybitvi.cz   M: +420 734 169 202

  

Veronika Šemíková, učitelka třídy „Sluníčka“

E: semikova@skolarybitvi.cz   M: +420 734 169 202

 

Bohuslava Zezulová, DiS., učitelka třídy „Rybičky“

E: zezulova@skolarybitvi.cz  M: +420 734 169 204

 

Bc. Nikola Víznerová, učitelka třídy "Rybičky"

E: viznerova@skolarybitvi.cz  M: +420 734 169 204

 

Olga Kubátová, vedoucí školní jídelny

E: jidelna@skolarybitvi.cz  M: +420 603 170 877

 

 

Zuzana Piklová, kuchařka ZŠ

Valerie Sýkorová, kuchařka MŠ

Gabriela Melín, uklízečka, provozářka ZŠ

Dagmar Macková, uklízečka ZŠ

Jana Vítová, uklízečka ZŠ

Jarmila Špačková, uklízečka MŠ

Veronika Chvojková, uklízečka MŠ