ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola Rybitví

Základní škola je školou s nově otevřeným vzděláváním v 7. ročníku 2. stupně, tedy 1. až 7. ročníkem, školní družinou a školní jídelnou. 

Budova základní školy se nachází v klidné části obce Rybitví, v blízkosti lesa. Areál školy tvoří hlavní budova, budova školní jídelny, budova tělocvičny a udržovaná zahrada. Všechny tři budovy jsou vzájemně propojeny.

Škola je dostatečně i účelně vybavena učebnicemi i učebními pomůckami. Při výuce je využívána interaktivní tabule a výukový SW zaměřený na nejrůznější oblasti. Pro další studium žáků i pedagogů je ve škole k dispozici školní knihovna.

Škola disponuje jednou počítačovou učebnou, s dvanácti počítači. V každé třídě je umístěn samostatně stojící počítač.

Škola má světlé a esteticky upravené prostory. Na vzhledu a výzdobě školy se podílejí i žáci školy. Pro dodržování pitného režimu žáků i zaměstnanců školy slouží nápojové zásobníky na chodbě školy a ve školní družině.

Pro relaxaci v době přestávek žáci využívají prostory školy, školní zahradu, odpočinkové koutky na chodbách, počítačovou učebnu.