O nás

 

O nás

Základní škola a mateřská škola Rybitví svým umístěním v klidné části obce a v blízkosti lesa nemůže vytvářet lepší podmínky pro vyučování. Dýchá rodinnou atmosférou, nejsou tu žádné davy žáků, jejich počet ve třídách se pohybuje od 15 do 20 dětí. Škola je zaměřená všeobecně, hodně se orientuje na rozvoj individuálního nadání svých žáků a na sport. Je součástí projektu Sportuj ve škole a Atletika bez bariér pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V roce 2018 obnovila spolupráci se společností Synthesia a díky tomu mohou žáci navštěvovat bezplatný chemický kroužek, na jehož organizaci se podílí jak společnost Synthesia, tak Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Talent a kreativitu dětí a žáků škola podporuje i prostřednictvím dalších zájmových aktivit – od roztleskávaček přes informatiku a anglický jazyk až k přírodovědnému kroužku nebo hudební škole. O prázdninách proběhl 2. ročník příměstského tábora ve spolupráci se společností SKI Fanatic.

 

Spolupráce s Pardubickým krajem a jeho podpora

Naši čtvrťáci a páťáci v lednu navštívili Krajský úřad Pardubického kraje, kde je přijal a provedl radní pro školství Bohumil Bernášek. Prošli se sály, ve kterých zasedá krajská rada či zastupitelstvo a debatovali o jejich činnosti. Poté se společně s pedagogy a paní ředitelkou Markétou Hujerovou přemístili do Východočeského muzea Pardubice a zapojili do programu „Stará řemesla". Více v odkazu:

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/105390/zaci-ze-zs-rybitvi-navstivili-krajsky-urad

 

Děti z naší mateřské školy se zúčastnily výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje 2020 a umístily ve dvou kategoriích na 1. a 3. místě. Více v následující reportáži Východočeské televize (00:35 sec.):

https://vzpravy.cz/porady/vychodoceske-zpravy/vychodoceske-zpravy-26-06-2020-18-00?fbclid=IwAR1xke6AWSTQBZtsniDLqoerfFithiygoaicWA_46Um3TebpM2aCFq6CbOk

 

Abychom přiblížili žákům druhého stupně vzdělávání na jedné z pardubických středních škol, navštívili jsme v listopadu 2019 na pozvání pana radního Pardubického kraje Bohumila Bernáška Střední průmyslovou školu potravinářství a služeb. Více v následujících článcích:

https://pardubicky.denik.cz/ctenar-reporter/ctenar-reporter-adventni-peceni-cukrovi-zs-rybitv-20191206.html

https://www.krajskelisty.cz/pardubicky-kraj/23085-linecke-vanilkove-rohlicky-a-kolace-s-makovou-a-oriskovou-naplni-adventni-peceni-cukrovi-si-zaci-ze-zs-rybitvi-uzili.htm

https://www.spspas.cz/novinky-mila-navsteva-zaku-ze-zs-rybitvi-detail-1299

 

Nejen o naší spolupráci s Pardubickým krajem, ale i o plánech do budoucna se dočtete zde:

https://doporucujeme.denik.cz/doporucujeme/zakladni-skola-v-rybitvi-privita-nove-sedmaky.html

https://pardubicky.denik.cz/ctenar-reporter/ctenar-reporter-skola-v-rybitvi-podporuje-nadani-zaku-20200218.html

https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Ze-zivota-skol/Aktivity-ZS/category/aktivity-zs/zs-a-ms-rybitvi-pokracuje-v-ceste-rozvoje-individualniho-nadani-deti-a-zaku

https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/skola-v-rybitvi-se-zameruje-na-nadani-zaku-20200826.html?fbclid=IwAR1-JSfUr4pzQRWsWdqpVekzH-qR7QaUhJWaC5fwVdAfrBLK5Rgi8AYhMwA

 

Seznam.cz požádal o vyjádření k situaci v naší škole v souvislosti s COVID-19 paní ředitelku Markétu Hujerovou:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/navrat-deti-do-skol-bude-narocny-ucitele-pojedou-ve-dvou-rezimech-100288

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/do-lavic-se-vrati-zrejme-jen-kazdy-druhy-zak-skoly-je-stale-pocitaji-106033

 

Podívejte se na videa, která v naší škole natočila Východočeská televize V1 a testovala znalosti našich dětí:

Pardubický dětský parlament, tentokrát z Rybitví

http://vzpravy.cz/porady/pardubicky-detsky-parlament/pardubicky-detsky-parlament-30-10-2018-18-23

http://vzpravy.cz/porady/pardubicky-detsky-parlament/pardubicky-detsky-parlament-06-11-2018-18-22

http://vzpravy.cz/porady/pardubicky-detsky-parlament/pardubicky-detsky-parlament-13-11-2018-18-22

http://vzpravy.cz/porady/pardubicky-detsky-parlament/pardubicky-detsky-parlament-20-11-2018-18-22

 

Pokud chcete sledovat volnočasovou aktivitu Vašich "našich" dětí, nahlédněte do blogu, který si společně vytvořili v literárně-dramatickém kroužku. Každý týden vkládají nové zážitky:

https://rybitvaciradictou.blogspot.com/p/co-je-u-nas.html

 

Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro Vás i pro ty, kterým pomůžete…

Pro více informací navštivte  http://www.ctenipomaha.cz/

 

Jsme i na sociálních sítích

Aktuality tady a teď, pokud jste aktivní na sociálních sítích, připravili jsme pro Vás školní FB profil…

https://www.facebook.com/skolarybitvi/