TŘÍDY A ROZVRHY

1. ročník

1. ročník

třídní učitelka
Mgr. Jaromíra Hovorková
hovorkova@skolarybitvi.cz

2. ročník

2. ročník

třídní učitelka
Hana Doležalová
dolezalova@skolarybitvi.cz

3. ročník

3. ročník

třídní učitelka
Mgr. Jarmila Vodičková
vodickova@skolarybitvi.cz

4. ročník

4. ročník

třídní učitelka
Mgr. Jarmila Vodičková
vodickova@skolarybitvi.cz

5. ročník

5. ročník

třídní učitelka
Bc. Kateřina Brynychová
brynychova@skolarybitvi.cz