ŠKOLNÍ ROK

Školní rok 2019/2020 začal v pondělí 2. září 2019.

První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Druhé pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. 

Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny 10. 02. 2020 – 16. 02. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Plné znění naleznete na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku