ŠKOLNÍ ROK

Školní rok začne v pondělí 3. září 2018.

Prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. 

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny 04. 02. 2019 – 10. 02. 2019

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Plné znění naleznete na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku