ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina Rybitví

Školní družina je součástí Základní školy a mateřské školy Rybitví, její veškeré činnosti a aktivity se řídí stejnými principy.

Má dvě samostatná oddělení, do kterých jsou přijímány děti od 1. - 5. ročníku. Jsou vedena vychovatelkami Dariou Hlaváčkovou a Janou Malíkovou.

Školní družina využívá pro své činnosti prostory školy, počítačovou učebnu, tělocvičnu, školní zahradu, školní jídelnu (příprava pokrmů, pečení…). Děti mají k dispozici moderní pomůcky, hry, stavebnice.

Naším cílem je spokojenost dětí ve ŠD, přejeme si, aby se do družiny těšily. Motivujeme je k aktivnímu trávení volného času, ale také víme, jak je pro děti důležitý čas na relaxaci a odpočinek. Proto jsou všechny aktivity založeny na dobrovolnosti.

Žáci mohou v průběhu pobytu ve školní družině navštěvovat tyto kroužky: angličtina, atletika bez bariér, dovedné ruce, florball, literárně dramatický, počítačový, přírodovědný, roztleskávačky, sport pro všechny.

Jsme družina zaměřená především na ekologii a to se promítá do většiny našich činností. Také připomínáme a oživujeme české tradice.

Za příznivého počasí směřujeme všechny aktivity na co nejčastější pobyt venku. Na školní zahradě pracujeme, hrajeme si, poznáváme přírodu, sportujeme.

V obou odděleních využíváme některé vhodné principy  montessori  výuky, pravidelně pracujeme v komunitním kruhu, vyprávíme si, čteme a malujeme. Při výtvarných činnostech používáme převážně přírodní materiály.

K dětem přistupujeme s ohledem na individualitu každého z nich, vedeme je k tomu, aby byly schopny respektovat druhé, a zároveň se snažíme, aby i ony byly respektovány.

Činnostmi v ŠD rozvíjíme klíčové kompetence dětí.

 

Provoz školní družiny:

den
čas
pondělí
6:00 – 7:35 hodin
11:50 – 16:30 hodin
úterý
6:00 – 7:35 hodin
11:50 – 16:30 hodin
středa
6:00 – 7:35 hodin
11:50 – 16:30 hodin
čtvrtek
6:00 – 7:35 hodin
11:50 – 16:30 hodin
pátek
6:00 – 7:35 hodin
11:50 – 16:30 hodin