ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina Rybitví

Školní družina je součástí Základní školy a mateřské školy Rybitví, její veškeré činnosti a aktivity se řídí stejnými principy.

Jsou vedena vychovatelkami Dariou Hlaváčkovou, Helenou Lévaiovou a Veronikou Baizovou.

Školní družina využívá pro své činnosti prostory školy, počítačovou učebnu, tělocvičnu, školní zahradu, školní jídelnu (příprava pokrmů, pečení…). Děti mají k dispozici moderní pomůcky, hry, stavebnice.

Naším cílem je spokojenost dětí ve ŠD, přejeme si, aby se do družiny těšily. Motivujeme je k aktivnímu trávení volného času, ale také víme, jak je pro děti důležitý čas na relaxaci a odpočinek. Proto jsou všechny aktivity založeny na dobrovolnosti.

Žáci mohou v průběhu pobytu ve školní družině navštěvovat tyto kroužky: angličtina, atletika bez bariér, dovedné ruce, florball, literárně dramatický, počítačový, přírodovědný, roztleskávačky, sport pro všechny.

Jsme družina zaměřená především na ekologii a to se promítá do většiny našich činností. Také připomínáme a oživujeme české tradice.

Za příznivého počasí směřujeme všechny aktivity na co nejčastější pobyt venku. Na školní zahradě pracujeme, hrajeme si, poznáváme přírodu, sportujeme.

Ve všech odděleních využíváme některé vhodné principy  montessori  výuky, pravidelně pracujeme v komunitním kruhu, vyprávíme si, čteme a malujeme. Při výtvarných činnostech používáme převážně přírodní materiály.

K dětem přistupujeme s ohledem na individualitu každého z nich, vedeme je k tomu, aby byly schopny respektovat druhé, a zároveň se snažíme, aby i ony byly respektovány.

Činnostmi v ŠD rozvíjíme klíčové kompetence dětí.

 

Provoz školní družiny:

den
čas
pondělí
6:00 – 7:40 hodin
11:45 – 16:30 hodin
úterý
6:00 – 7:40 hodin
11:45 – 16:30 hodin
středa
6:00 – 7:40 hodin
11:45 – 16:30 hodin
čtvrtek
6:00 – 7:40 hodin
11:45 – 16:30 hodin
pátek
6:00 – 7:40 hodin
11:45 – 16:30 hodin