Sdělení o funkci prověřence

V souladu Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

sděluji tímto, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

pro Základní školu a mateřskou školu Rybitví bude od 25. května 2018 vykonávat pan/paní:


Titul, jméno a příjmení: Bc. Kristýna Vodrážková
E-mailová adresa: kristyna.vodrazkova@sms-sluzby.cz
Číslo mobilního telefonu: 608 980 091


V Rybitví dne 23. 05. 2018

Mgr. Hana Pražanová

ředitelka školy