Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/21

Vážení rodiče, na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/21 Vám sdělujeme tyto informace:

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 (v tuto dobu budeme přijímat žádosti o přijetí k povinné školní docházce).

Zápis se bude konat bez přítomnosti dítěte ve škole. Dle doporučení ministerstva upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Desatero pro rodiče je online ke stažení na webových stránkách školy http://www.skolarybitvi.cz/ a Facebooku školy. Žádost je nutné doplnit:

 • prostou kopií rodného listu dítěte,
 • u dětí bydlících mimo Rybitví, potvrzením trvalém bydlišti.

 

ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Odklad začátku povinné školní docházky probíhá v době zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna 2020 (v tuto dobu budeme přijímat žádosti o odklad povinné školní docházky).

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky, která je online ke stažení na webových stránkách školy http://www.skolarybitvi.cz/ a na Facebooku, je třeba doložit:

 • prostou kopii rodného listu dítěte,
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP),
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy na adresu: s2jpdzk,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!!!)
  na adresu: reditel@skolarybitvi.cz,
 3. poštou – doporučeným dopisem na adresu: Základní škola a mateřská škola Rybitví, Zápis do 1. třídy, Školní 143, 533 54,
 4. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem sjednat schůzku tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy e-mailem: reditel@skolarybitvi.cz nebo na telefonním čísle 734 898 650.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Každá žádost dostane přidělené registrační číslo (spojíme se s Vámi dle uvedeného kontaktu na přihlášce) a pod tímto číslem bude zveřejněno přijetí na http://www.skolarybitvi.cz/ v sekci aktuality
a na budově školy. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Přepokládaný termín zveřejnění je v termínu od 4. do 7. května 2020.

Děkujeme za Váš zájem o naši školu a těšíme se, až se s Vámi a dětmi osobně potkáme.

Tým Základní školy a mateřské školy Rybitví


Zobrazit přílohu k novince


Více archivovaných aktualit naleznete zde