Úplata za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci spojené s onemocněním COVID-19 a s tím souvisejícím přerušením provozu mateřské školy, bude úplata za předškolní vzdělávání (dále „školné“) v tomto období přiměřeně snížena podle počtu dní s přerušeným provozem (§ 6, odst. 5, vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění), a to vždy podle aktuálního měsíce.

Měsíční školné je stanoveno pro školní rok 2019/2020 ve výši 300 Kč. Prosíme o posílání v plné výši, přeplatky vrátíme po ukončení školního roku.


V březnu byla MŠ otevřena 12 vyučovacích dnů, za které Vám bude účtována poměrná část měsíčního školného ve výši 163 Kč. Zbytek peněz za březen Vám bude připočten k záloze na stravné a vrácen ve vyúčtování školního roku v září 2020.


Duben bude účtován obdobným způsobem. V případě, že by přerušení provozu trvalo déle, budeme Vás včas (před termínem splatnosti na následující měsíc) informovat o případných změnách.


Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně pevné zdraví.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.

 

Mgr. Eva Pipková,
zástupkyně ředitelky školy


Více aktualit naleznete zde