Pozvání na online konzultace pro rodiče našich žáků

(4. 1. 2021)

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na online konzultace v MS Teams pro rodiče našich žáků před koncem 1. pololetí školního roku.
Online konzultace se uskuteční v úterý 12. 1. 2021 od 16:00 do 18:00. Časové rozvržení jednotlivých konzultací Vám pošle třídní učitel.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová
ředitelka školy


Více aktualit naleznete zde