Podpora nadání

Škola Rybitví začíná testovat všechny své děti a žáky od 5 let a těm mimořádně nadaným umožní vzdělávání ve skupinách pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka.

Zákonní zástupci budou osloveni s nabídkou testování svého dítěte, které proběhne pouze s jejich souhlasem.

Škola nabízí volnou kapacitu do 1. až 7. třídy ZŠ a všech tříd MŠ také dětem a žákům s trvalým bydlištěm mimo Rybitví.


Více archivovaných aktualit naleznete zde