Informace k výuce ve škole od 18. 11. 2020

(15. 11. 2020)

Vážení rodiče, milé děti.

Poděkování

Srdečně Vás zdravím a děkuji Vám za výbornou spolupráci, díky které můžeme pokračovat v co možná nejkvalitnější výuce prezenčně i distančně.

Děkuji za Vaše podněty, za Vaše poděkování a pochvaly pro paní učitelky a další pedagogické pracovníky, které nás vždy velmi potěší.

Zároveň bych Vám chtěla poděkovat za pochopení a trpělivost při všech změnách, kterými naše škola prochází:

nová 7. třída, rozdělení tříd současného 5. a 6. ročníku, zaměření se na nadání našich žáků a jejich individuální rozvoj (dělení hodin matematiky a angličtiny, také se nám podařilo z individuálního projektu Pardubického kraje pořídit didaktické pomůcky na výuku matematiky v hodnotě 50 000,- Kč) a další projekty zaměřené např. na digitální kompetence, robotiku, chemii, šachy.

 

Prezenční výuka a školní družina 1. a 2. třídy.

Od 18. 11. 2020 se pro žáky 1. a 2. třídy obnovuje povinná prezenční výuka.

Od 18. 11. 2020 bude pro žáky 1. a 2. třídy obnoven provoz školní družiny v plném rozsahu od 6:00 do 16:30.

 

Prezenční individuální konzultace

Každou středu počínaje 25. 11. 2020 v čase 14:30 – 16:30 budou ve škole umožněny prezenční dobrovolné individuální konzultace
(vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Tyto konzultace si organizuje třídní učitel na žádost zákonného zástupce vždy do pondělí na email třídního učitele.

 

Aktualizovaný rozvrh hodin

Na základě zkušeností učitelů s distanční výukou a na podněty rodičů jsme aktualizovali rozvrh hodin distanční výuky, aby lépe vyhovoval potřebám našich žáků.

Rozvrh hodin včetně informace o prezenčních individuálních konzultacích naleznete v samostatné aktualitě.

 

Pravidla distanční výuky

Upozorňujeme žáky a rodiče, že distanční výuka je povinná a platí pro ni pravidla jako pro prezenční výuku.

Tato pravidla se týkají zejména slušného chování k učiteli, ke spolužákům. Porušení těchto pravidel se bude posuzovat jako porušení školního řádu.

Jedná se zejména o tyto prohřešky: vyhazování spolužáků z virtuální třídy, chatování s nevhodným obsahem (zobrazuje se na počítači i mně), pozdní připojení do hodin (pokud se žák připojí déle než 5 minut po začátku hodiny, budeme vyžadovat omluvenku od rodičů).

Žádáme rodiče, aby nevstupovali do online vyučovacích hodin. Pokud potřebují mluvit s učitelem, vždy mimo vyučovací hodiny, ne před ostatními žáky.

 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji hodně zdraví a sil.

Všichni se moc těšíme, až bude škola zase plná dětí.

 

Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová

ředitelka školy


Zobrazit přílohu k novince


Více aktualit naleznete zde