8.11.2011 Ekoprogram Krmítka

Krmítka

Cena: 30,-Kč Místo konání: část učebna, část venku Čas: 8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 Cíl: Výroba krmítka pro zpěvné ptáky, přiblížení podzimu jako období příprav na zimu. Obsah: O ptáčcích a jiných zvířátkách na podzim a v zimě, o hladu a o tom, jak můžeme pomoci. Děti si vyrobí několik různých typů krmítek, dozví se i o budkách a pokud budou šikovné, stlučou si ze dřeva vlastní budku. Krmítka i budku si děti odnesou do školy. Činnosti a metody: Práce ve skupinkách, dramatická výchova, kooperativní hry. Průřezové téma: Environmentální výchova. Tématický okruh: Vztah člověka k prostředí. Kompetence: Sociální a personální (dítě spolupracuje), kompetence k učení (učí se poznávat nové věci)
Více archivovaných aktualit naleznete zde