3.6.2010 Nákupy s rozumem

Cíl: Předcházení vzniku odpadů, seznámení se s významem ekoznaček. Obsah: O odpadech trochu jinak. Jak nakupovat aby vznikalo co nejmíň odpadů, jak nakupovat abychom nezatěžovali životní prostředí, jak nakupovat s rozumem. Činnosti a metody: Hry s rolemi, diskuse, dramatická výchova. Průřezové téma: Environmentální výchova. Tématický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí. Kompetence: Kompetence k řešení problémů (dítě chápe podstatu problému a samo navrhuje optimální řešení), občanská (dítě vnímá problematiku odpadů jako svou vlastní, chápe svoje povinnosti).
Více archivovaných aktualit naleznete zde