14. 09. 4. Ročník informační schůzka v 16:30 hodin

14. 09. 2017 4. Ročník informační schůzka v 16:30 hodin

  • společné informace, školní řád, ….
  • třídní schůzky v jednotlivých třídách (obsahy učiva pro daný školní rok, pravidla a způsob hodnocení, ….)

Více archivovaných aktualit naleznete zde