MY A EKOLOGIE

 • rozvíjíme vztah dětí k živé přírodě a vedeme je k úctě ke všemu živému
 • směřujeme děti ke zdravému životnímu stylu
 • chováme rybičky, obří šneky…
 • třídíme odpad vyprodukovaný ve škole, učíme děti třídit odpad i v rodinách
 • sbíráme suroviny (papír, PET lahve, hliník), které odevzdáváme ve sběrně a část získaných peněz věnujeme na nákup stromů a keřů vysazovaných v okolí školy
 • baterie a drobný elektroodpad odevzdáváme v rámci projektu RECYKLOHRANÍ
 • pečujeme o zeleň v okolí školy
 • využíváme školní zahradu při volnočasových aktivitách, o přestávkách, při vyučovacích hodinách…
 • na školní zahradě pozorujeme živočichy (krmítka pro ptáky, hmyzí hotel)
 • pěstujeme bylinky na školních záhonech, určujeme druhy rostlin na květinové louce
 • pracujeme s výukovými programy: sdružení Tereza, ekocentrum Paleta
 • sbíráme přírodniny a využíváme je při výtvarných a pracovních činnostech
 • pořádáme jednorázové ekologicky zaměřené akce (např. Den Země, Den vody, Den stromů…)

 

Za odevzdaný sběr žáci ZŠ obdrží ekošky, za které si 2 x do roka mohou nakoupit drobnosti v našem ekoobchůdku.

 

2 kg papíru = 1 ekoška

25 ks pet lahví = 1 ekoška

1 ks drobného elektrospotřebiče = 1 ekoška

10 ks baterií = 1 ekoška

1 balíček hliníku (zhruba 150 g) = 5 ekošek

 

Víčka od pet lahví sbíráme na charitu (onkologicky nemocné děti).