MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Rybitví

Historie mateřské školy

Mateřská škola v Rybitví je škola s dlouholetou historií. Byla otevřena 1. 9. 1950 v budově jeslí podniku VCHZ, který převzal nad mateřskou školou patronát. Podle zapsaného počtu dětí byly zřízeny dvě třídy s celodenní péčí a úplným stravováním. V roce 1995 byla mateřské škole přiznána právní subjektivita. V této podobě (s kapacitou 50 dětí) fungovala mateřská škola až do 30. 6. 2013. Nový právní subjekt Základní škola a mateřská škola Rybitví vznikl dne 1. 7. 2013 sloučením Mateřské školy Rybitví, okres Pardubice a Základní školy Rybitví, okres Pardubice.

Současnost

Předškolní vzdělávání je školou poskytováno na dvou místech. Hlavní budova mateřské školy se nachází v centru Rybitví ve Školní ulici č. p. 126. Je vícepodlažní a slouží zároveň potřebám obce (je zde umístěna obecní knihovna a nájemní byty). V přízemí je kuchyň MŠ a kancelář vedoucí školní jídelny, v prvním patře pak dvě samostatné třídy, každá pro 25 dětí, s příslušenstvím. Výhodou jsou stálé ložnice, dílničky pro tvořivé činnosti dětí a společná herna (tělocvična) se zázemím pro maňáskové divadlo. Pro převoz jídla z kuchyně do prvního patra slouží nákladní výtah. K budově přiléhá prostorná zahrada s pískovišti a domkem pro zahradní hračky. Třetí třída byla vybudována po sloučení MŠ a ZŠ v budově základní školy a od 2. 9. 2013 funguje jako další místo poskytování předškolního vzdělávání až pro 28 dětí. Tímto byla celková kapacita MŠ od školního roku 2013/2014 navýšena na 78 dětí. Prostory pro předškolní vzdělávání jsou od ZŠ odděleny samostatným vchodem. Děti mají k dispozici velkou slunnou místnost, která slouží zároveň jako třída, herna i ložnice (lehátka se denně rozkládají) s příslušenstvím. Stravování dětí zajišťuje kuchyň základní školy. Pro pohybové činnosti mohou děti využívat tělocvičnu základní školy, při pobytu venku také školní zahradu. K dispozici je dětem i učebna výtvarné výchovy nebo multimediální třída s interaktivní tabulí. Veškeré prostory mateřské školy v obou budovách jsou vybaveny nábytkem a pomůckami vyhovujícími specifickým potřebám předškolních dětí, průběžně jsou obnovovány a modernizovány.