AKTUALITY PRO ZŠ

Zveřejnění přijetí do MŠ

(29. 5. 2020)

Soubor s informacemi k rozkliknutí níže, tlačítko "Zobrazit přílohu k novince".

Více informací ...

Zveřejnění přijetí k základnímu vzdělávání, 2. část

(26. 5. 2020)

Soubor s informacemi k rozkliknutí níže, tlačítko "Zobrazit přílohu k novince".

Více informací ...

Vyúčtování úplaty za předškolní vzdělávání za období březen až srpen 2020

(25. 5. 2020)

Soubor s informacemi k rozkliknutí níže, tlačítko "Zobrazit přílohu k novince".

Více informací ...

Informace pro rodiče k provozu mateřské školy od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

(22. 5. 2020)

Soubor s informacemi k rozkliknutí níže, tlačítko "Zobrazit přílohu k novince".

Více informací ...

Informace pro rodiče a žáky o provozu 1. stupně základní školy v době od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

(22. 5. 2020)

Soubor s informacemi k rozkliknutí níže, tlačítko "Zobrazit přílohu k novince".

Více informací ...

Informace o provoze MŠ do konce školního roku

(5. 5. 2020)

Vážení rodiče, na základě uvolňování opatření proti šíření koronaviru v ČR plánujeme obnovení provozu naší mateřské školy, a to v souladu s "manuálem" MŠMT pro provoz mateřských škol.

Více informací ...

Informace o provoze ZŠ v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

(5. 5. 2020)

Vážení rodiče, v příloze této novinky (tlačítko "Zobrazit přílohu k novince") naleznete informace k připravované organizaci vzdělávacích aktivit v ZŠ - leták se základními pokyny, čestné prohlášení a "manuál" vydaný MŠMT.

Více informací ...

Zveřejnění přijetí k základnímu vzdělávání

(5. 5. 2020)

Vážení rodiče, seznam přijatých žáků naleznete v příloze této aktuality níže.

Více informací ...

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Rybitví, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále „školský zákon“), v platném znění, stanoví v dohodě se zřizovatelem termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2020/2021 a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (letáčky, místní rozhlas, web školy a obce).

Více informací ...

Informace k hodnocení žáků ve 2. pololetí 2019/2020

(27. 4. 2020)

Vážení rodiče, v textu Vyhlášky níže a v příloze (tlačítko "Zobrazit přílohu k novince" k rozkliknutí níže pod textem) naleznete aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k hodnocení žáků ve 2. pololetí tohoto školního roku.

Více informací ...

Informace k uvolňování mimořádných opatření vlády v oblasti školství

(27. 4. 2020)

Vážení rodiče, na základě informací od ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy Vám předáváme informace týkající se uvolňování mimořádných opatření vlády v oblasti školství.

Více informací ...

Nabídka práce kuchaře/kuchařky do MŠ

Přidejte se k nám, hledáme kuchaře/kuchařku do mateřské školy. Více informací v příloze této zprávy.

Více informací ...

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/21

Vážení rodiče, na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/21 Vám sdělujeme tyto informace:

Více informací ...

Informace o ošetřovném

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Více informací ...

Platby záloh na stravné v ZŠ a MŠ

Vážení rodiče, vzhledem k situaci, kdy nevíme termíny znovuotevření naší školy pro děti a žáky, prosíme o posílání záloh na stravné v běžném režimu.

Více informací ...

Úplata za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci spojené s onemocněním COVID-19 a s tím souvisejícím přerušením provozu mateřské školy, bude úplata za předškolní vzdělávání (dále „školné“) v tomto období přiměřeně snížena podle počtu dní s přerušeným provozem (§ 6, odst. 5, vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění), a to vždy podle aktuálního měsíce.

Více informací ...

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče, Základní škola a mateřská škola Rybitví oznamuje PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY od středy 18. BŘEZNA 2020 do odvolání.

Více informací ...

Zobrazit archivované aktuality